A matter of mass

[ Read this in English ]

kort SF-verhaal

Pater Zio wordt vervangen. Zijn Bisschop is naar Voorpost Psi gekomen, in de rafelrandjes van de Melkweg, met zijn vervanging: een pseudogeschapen herder in de terminologie van de Kerk. Maar Pater Zio zal zichzelf eerder… ja, verdoemen, dan dat hij zijn congregatie overlaat aan de voorgeprogrammeerde zorg van een robot. 

Publicatiehistorie

%d bloggers op de volgende wijze: