All The Spiders

[ Read this in English ]

zeer kort verhaal

Ze hebben samen het regime omvergeworpen, de Dichter des Volks en de verzetsleider, maar de prijs was een vreselijk verraad. Heiligt het doel de middelen?

Publicatiehistorie

  • Eerste publicatie in Short Circuit, #8 (3 december 2021)
%d bloggers op de volgende wijze: