Een Oase van Herstel

[ Read this in English ]

zeer kort SF-verhaal

Ze gaan smelten. Allebei, Noord en Zuid. De vraag is: kunnen we ze laten smelten waar ontelbare liters zoet water iets uithalen? 

Publicatiehistorie

Een Oase van Herstel is de Nederlandse vertaling van het oorspronkelijk Engelstalige An Oasis of Amends

%d bloggers op de volgende wijze: