De Kubus Oplossen – Laatste Laag – Hoeken

[ Lees dit in het Engels ]

Na het oplossen van de randblokjes van de laatste laag is de laatste stap het verplaatsen van de hoekblokjes naar de juiste plek, en het draaien ervan naar de correcte oriëntatie. Net als bij de randblokjes doe je dit in twee stappen, maar de hoekblokjes moeten éérst naar de juiste plek en als laatste stap gedraaid.

Stap 1 – Hoekblokjes verplaatsen

Als de randblokjes zijn opgelost, zijn er maar drie mogelijkheden voor de plekken van de hoekblokjes: allemaal op hun plek, allemaal op een verkeerde plek, of drie van de vier op de verkeerde plek.

 1. Als ze alle vier op de verkeerde plek zitten, draai dan de reeks uit stap 2 zo vaak als nodig om er één op de goede plek te krijgen.
 2. Draai de kubus zodat het hoekblokje dat op zijn plek zit voor-boven-rechts zit. Draai dan deze reeks:
  L+ V+ L- A+ L+ V- L- A-
  Mogelijk moet je dat nog één keer herhalen, maar na maximaal twee keer moeten alle hoekblokjes op hun plek zitten.

Stap 2 – Hoekblokjes draaien

Zoals eerder opgemerkt kunnen hoekblokjes met deze methode uitsluitend per twee worden gedraaid, in tegenovergestelde richting (met de klok mee of tegen de klok in). Dat betekent ook dat je nu nog óf een paar gedraaide hoekblokjes kan hebben, de een met de klok mee, de ander tegen de klok in, óf twee van zulke paren. Heb je drie gedraaide hoekblokjes, dan zijn ze alle drie in dezelfde richting gedraaid.

Om de draaiing van de hoekblokjes op te lossen, draai je eerst de ene reeks om een blokje met de klok mee te draaien, waarbij de rest van de kubus in de war raakt. Daarna draai je de tegengestelde reeks om een ander hoekblokje tegen de klok in te draaien; daarmee herstel je ook meteen de rest van de kubus.

 1. Draai de hele kubus zodat een hoekblokje dat met de klok mee moet worden gedraaid boven-voor-rechts zit. (In het voorbeeldplaatje is dat het blauw-oranje-gele hoekblokje.)
 2. Draai de volgende reeks om het hoekblokje met de klok mee te draaien (heb je drie hoekblokjes die dezelfde kant op moeten, dan maakt het niet uit waarmee je begint):
  R- O+ R+ V+ O+ V-
 3. Draai de bovenlaag zodat er boven-voor-rechts een hoekblokje komt dat tegen de klok in moet worden gedraaid.
 4. Draai de omgekeerde reeks om dit hoekblokje tegen de klok in te draaien:
  V+ O- V- R- O- R+
 5. Draai de bovenlaag terug.
 6. Herhaal dit tot alle hoekblokjes goed zijn gedraaid.

Klaar! Je hebt de kubus opgelost!

Rubik's Kubus - Zijkanten en Richtingen

De draaireeksen in de instructies zijn gebaseerd op de zes richtingen van de kubus zoals in het diagram hieronder getoond, en de mogelijkheden van kwart-slagen met de klok mee (+), tegen de klok in (-) en halve slagen (2).

Dus een reeks als V+ B- R2 betekent: draai de voorkant een kwartslag met de klok mee, de bovenkant een kwartslag tegen de klok in en de rechterkant een halve slag.

Met de klok mee en tegen de klok in moeten worden geïnterpreteerd alsof je de betreffende kant voor je hebt. Dus A+ betekent dat je de achterkant met de klok mee moet draaien alsof je ernaar kijkt, wat dus dezelfde richting is als V- (voorkant tegen de klok in).

×