De Kubus Oplossen

[ Read this in English ]

De hier beschreven methode leidt altijd tot een volledig opgeloste kubus. Het is niet de snelste of meest efficiënte benadering, maar bestaat wel uit vrij eenvoudige stappen die makkelijk zijn te onthouden.

De beschreven stappen moeten in de opgegeven volgorde worden doorlopen. Het oplossen van de bovenkant houdt in het geheel geen rekening met wat er in de andere lagen gebeurt, dus moet als eerste worden uiotgevoerd. Het oplossen van de middenlaag negeert de laatste laag, dus moet als tweede gebeuren.

Daarna zijn de randen van de laatste laag aan de beurt. Bij het draaien van deze blokjes naar de juiste oriëntatie wordt hun positie in de laatste laag buiten beschouwing gelaten, dus die stap moet als derde gebeuren. Bij het verplaatsen van deze blokjes naar de juiste positie wordt hun oriëntatie intact gelaten, dus dit kan en moet gebeuren na het draaien; vierde dus.

De hoeken van de laatste laag zijn als laatste aan de beurt. Eerst moet je deze naar hun correcte locaties verplaatsen. Dit laat de randen van de laatste laag ongemoeid, dus kan daarna worden gedaan. Als allerlaatste moeten de hoeken worden gedraaid naar hun juiste oriëntatie. Deze stap laat alle andere delen van de kubus intact, dus moet als allerlaatste stap worden uitgevoerd.

Dit zijn de stappen:

  • Los één kant op, inclusief de kleuren langs de rand (met andere woorden: los een hele laag op:
    1. Verplaats en draai de randen van deze eerste laag naar de juiste positie en oriëntatie. (Dit is zeer eenvoudig en wordt niet afzonderlijk uitgelegd.)
    2. Verplaats en draai de hoekblokjes van de eerste laag.
  • Los de middenlaag op direct onder de bovenlaag waar je mee bent begonnen:
    1. Verplaats en draai vier randblojes van deze middenlaag naar de juiste positie en oriëntatie.
  • Los de onderlaag op:

De draaireeksen in de instructies zijn geschreven volgens deze conventies.

%d bloggers op de volgende wijze: