Dump Die Info!

In een kort verhaal heb je geen ruimte voor directe wereldbouw. Infodump (uitgebreide beschrijvende alinea’s) vertraagt en leidt af van de rode draad van je verhaal. Met suggereren en impliceren kom je gelukkig een heel eind. Onderschat daarbij vooral je lezer niet; die heeft aan een half woord vaak al genoeg. En een half woord is voor je plot meestal ook voldoende, omdat je wereld in een kort verhaal alleen van belang is voor zover die de plot ondersteunt of drijft. (Sfeer is daarvan nadrukkelijk wél een aspect!)

Bedenk daarbij dat je hoofdpersonen jouw wereld het beste kennen. Daardoor kan je ze veel in de mond leggen en laten waarnemen dat bijdraagt aan de wereldbouw. Dit is echter een tweesnijdend zwaard: het schetsen van je wereld door de ogen van je hoofdpersonen betekent ook dat je veel dingen niet kán laten zien omdat het in hun optiek geen opmerkelijke zaken zijn. Laat je je hoofdpersonen oreren over allerlei tangentiële aspecten van de door jou verzonnen wereld, dan klinken ze al gauw pedant en irrelevant; een geoefende lezer zal direct de author intrusion herkennen (oon bekend als As You Know, Bob).

En omgekeerd heb ellek nadeel se foordeel: je wereld tonen door de ogen van je hoofdpersonen garandeert dat je alleen die aspecten van je wereld toont die voor hen, dus voor je verhaal, relevant zijn, en helpt ook nog bij de karakterisering, omdat je alleen aan je lezer toont wat de hoofdpersonen belangrijk of opmerkenswaardig vinden.

Dat alles betekent wel dat je van je gedetailleerd uitgewerkte wereld maar een fractie kan laten zien in je korte verhaal. Maar dat juist een kracht: dat helpt je bij je verhaal te blijven. Je eigen totale, gedetailleerde wereldbeeld maakt daarbij dat de paar aspecten en details die je wél kwijt kan samenhangend en consistent zijn, en in het ideale geval zelfs hints geven van de rijkdom en complexiteit van de wereld die je hebt verzonnen.


In het verleden heb ik een aantal schrijftips geschreven voor Fantasywereld.nl, die ik daarna ook op mijn eigen site heb opgenomen. Dit is er een van.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.